Rekisteriseloste

Rekisteriseloste Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Rekisterinpitäjä/Yritys
MASI Jeans Oy
Teollisuustie 10
44500 Viitasaari
Puh. 017 769 7611

Y-tunnus: 0196166-3

Rekisteriasioita hoitava henkilö tai yhteyshenkilö:
Heli Kaijala
Kirvesmiehenkatu 6, 00880 Helsinki
Sähköposti: heli.kaijala@masijeans.fi
Puh. 017 769 7611

Rekisterin nimi:
Fredrikson.fi – verkkokaupan käyttäjärekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on toimia MASI Jeans Oy:n Fredrikson.fi -verkkokauppaan rekisteröityneiden luonnollisten henkilöiden yhteystieto- ja asiakasrekisterinä. Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitoon ja hoitoon, asiakas- ja suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin. Lisäksi henkilötietoja voidaan käsitellä liiketoiminnan analysointiin ja kehittämiseen sekä rekisterinpitäjän markkinointiin, mukaan lukien markkinoinnin kohdentaminen rekisteröityä kiinnostavaksi. MASI Jeans Oy:llä ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on lisäksi oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten (kuten suoramarkkinointia, etämyyntiä ja markkinatutkimuksia varten) henkilötietolain mukaisesti. Käyttäjä voi kieltää tietojensa käytön suoramarkkinointitarkoituksiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin ilmoittamalla asiasta rekisterinpitäjälle.

Rekisterin tietosisältö
Fredrikson.fi-verkkokaupan käyttäjärekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Nimi
Katuosoite, postinumero ja -toimipaikka
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tilaus- ja palautustiedot

Säännönmukaiset tietolähteet:
Rekisteröity antaa itse kaikki rekisterissä olevat tiedot palveluun rekisteröityessään ja palvelun käytön yhteydessä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet:
Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä. Järjestelmään pääsee kirjautumaan vain käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Käyttöoikeudet ovat vain henkilötietojen käsittelyyn osallistuvilla työntekijöillä. Työntekijöille on asetettu vaitiolovelvollisuus rekisterin tiedoista.

Rekisteriin ei kerry manuaalisesti käsiteltävää aineistoa.

Rekisteritietojen tarkastaminen:
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Rekisterinpitäjä antaa rekisteröidylle ilman aiheetonta viivästystä mahdollisuuden tutustua rekisteritietoihin ja antaa pyydettäessä tiedot kirjallisesti. Tarkastusoikeus on maksuton kerran vuodessa toteutettuna. Tarkastuspyynnöt tulee toimittaa kohdassa 2 mainitulle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.

Kielto-oikeus ja virheellisen tiedon korjaaminen:
Rekisteröidyllä on oikeus, milloin tahansa lopettaa Fredrikson.fi- verkkokaupan käyttäminen ja siten kieltää Fredrikson.fi- verkkokauppaan liittyvä suoramarkkinointi. Rekisterinpitäjä poistaa tällöin kaikki rekisteröityä koskevat henkilötiedot rekisteristä. Lopettamisilmoitus voidaan tehdä ilmoittamalla siitä kohdassa 2 mainitulle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle joko sähköpostitse tai postitse.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on tehtävä kirjallisesti ja pyynnössä on yksilöitävä korjattava tieto. Korjaamispyyntö on tehtävä rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.

0

Kirjoita hakulauseke ja paina ENTER